LỰA CHỌN CHUYÊN MỤC

Cable PSEN Kabel 5,0m winkel Pilz nhập khẩu trực tiếp

Khu vực: Thị xã Dĩ An, Bình Dương
Giá: Liên hệ
Trạng thái: Còn hàng
Người liên hệ: Ms.Hà
Điện thoại: 0931222685

Một số dòng pilz tương tư:

533153 PSEN cable M8-8sf, 20m

533154 PSEN cable M8-8sf, 30m

533155 PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m

533156 PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m

533157 PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m

540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m

540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m

540321 PSEN cable axial M12 8-pole 10m

540322 PSEN cable angle M12 8-pole 3m

540323 PSEN cable angle M12 8-pole 5m

540324 PSEN cable angle M12 8-pole 10m

540325 PSEN cable angle M12 8-pole 30m

540326 PSEN cable axial M12 8-pole 30m

540327 PSEN Y junction M8-M12/M12

540328 PSEN Y junction M12-M12/M12

540329 PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm

540331 PSEN T junction (auxiliary contact) M12

540332 PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals

540333 PSEN cable M12-8sf, 20m

540334 PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals

540335 PSEN cs3/cs4, PSEN ma1.4 actuator caps

540340 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m

540341 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m

540342 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m

540343 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m

540344 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m

541003 PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit

541009 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit

541010 PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit

541011 PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit

541012 PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1 1unit

541014 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit

541053 PSEN cs3.1n 1switch

541059 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch

533110 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m

533111 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m

533120 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m

533121 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m

533130 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m

533131 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m

533140 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

533141 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m

534310 PSEN Distanzplatte / spacer 10 unit

534320 PSEN reverse spacer

535110 PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2

535120 PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1

540310 PSEN screw M4x16 10pcs

540311 PSEN screw M5x10 10pcs

540312 PSEN screw M5x20 10pcs

540000 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

540003 PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

540005 PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

540050 PSEN cs1.1p 1 switch

540053 PSEN cs1.1n 1switch

540080 PSEN cs1.1 1 actuator

540100 PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

540103 PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

540105 PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

540150 PSEN cs2.1p 1 switch

540153 PSEN cs2.1n 1switch

540180 PSEN cs2.1 1 actuator

540200 PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

540203 PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

540253 PSEN cs2.2n 1switch

540303 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

540304 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

540305 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

540353 PSEN cs1.19n 1 switch

540380 PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

540382 PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

540383 PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

533150 PSEN cable M8-8sf, 2m

533151 PSEN cable M8-8sf, 5m

533152 PSEN cable M8-8sf, 10m

541060 PSEN cs3.1p 1switch

541061 PSEN cs3.1a 1switch

541062 PSEN cs3.1b 1 switch

541064 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch

541080 PSEN cs3.1 1 actuator

541103 PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit

541109 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

541110 PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

541111 PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit

541153 PSEN cs4.1n 1switch

541159 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch

541160 PSEN cs4.1p 1switch

541161 PSEN cs4.1a 1switch

541180 PSEN cs4.1 1 actuator

541203 PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit

541209 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit

541210 PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit

541211 PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

541253 PSEN cs4.2n 1switch

541259 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch

541260 PSEN cs4.2p 1switch

541261 PSEN cs4.2a 1switch

541303 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

541304 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1&2

541305 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2

541353 PSEN cs3.19n 1 switch

541380 PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator

541382 PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator

541383 PSEN cs3.19-OSSD2 1actuator

540010 PSEN b1

540015 PSEN b5

540020 PSEN b2

540021 PSEN b2.1

540030 PSEN b3

540040 PSEN b4

540041 PSEN b4.1

570700 PSEN sg1c-2/1 unit

570701 PSEN sg1c-4/1 unit

570702 PSEN sg1c-2/1 2.2 unit

570710 PSEN sg1c-2/1 1switch

570713 PSEN sg1c-2/1 2.2 1switch

570720 PSEN sg1c-4/1 1switch

570730 PSEN sg1c-5/0 1switch

570750 PSEN sg1c-5/0 unit

570780 PSEN sg1 actuator

570783 PSEN sg1 actuator 2.2

570770 PSEN sg1 escape release pin

570771 PSEN sg1 auxiliary release pin

570772 PSEN sg1 cover

570775 PSEN sg1 color covers (pushbutton)

570793 PSEN cable 200m-8x0.25mm²

545000 PSEN in1p

545003 PSEN in1n

105205 PMCtendo DD4.10/122/230-480V

ilz Vietnam Pnoz X1

Pilz Vietnam "Relays, functional safety

PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t

787602

(Pnozxv1pc30/240vac 2n/01n/0t)"

Pilz Vietnam "Relays, functional safety

774139

PNOZ e3.1p 24VDC 2so"

Pilz Vietnam "P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c

Pilz ID: 774436"

Pilz Vietnam "SAFETY RELAY

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

Part no: 750104"

Pilz Vietnam "SAFETY SWITCH

PSEN cs3.1 1 actuator

Model: 541080"

Pilz Vietnam "PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

ID Pilz: 774502"

Pilz Vietnam "PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

ID Pilz: 774505"

Pilz Vietnam "PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix

ID Pilz: 774506"

Pilz Vietnam "SAFETY SWITCH

PSEN cs3.1 1 actuator

Model: 541080

(PSEN cs3.1

Part No : 541080 V1.0)"

Pilz Vietnam "Code: PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t

P/N: 787602"

Pilz Vietnam "PNOZ X7 24VACDC 2n/o

ID No.: 774059"

Pilz Vietnam "PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m

ID No.: 533110"

Pilz Vietnam "P1HZ X1 24VDC 2n/o

ID No.: 774360 "

Pilz Vietnam "PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c

ID No: 774609"

Pilz Vietnam "PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o

ID No.: 774606"

Pilz Vietnam "PZE X4 24VDC 4n/o

ID No.: 774585"

Pilz Vietnam "Pilz safety relay

PSWZX1P"

Pilz Vietnam "PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o

ID No: 774303"

Pilz Vietnam "PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

ID No: 777301"

Pilz Vietnam "PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

ID No.: 777301"

Pilz Vietnam "PSEN 1.1-20 / 1 actuator

ID No.: 514120"

Pilz Vietnam "PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/ 1unit

ID No.: 504220"

Pilz Vietnam "PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

ID No.: 774318"

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

Part No.: 774517"

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ X3

110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

ID no.: 774314"

Pilz Vietnam "Safety relay

PZE X5

24VDC 5n/o

ID No.: 774595"

Pilz Vietnam "Safety relay

Correct: PNOZ 10 24VDC 6S40

(PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c

ID no.: 774000)"

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c

ID no.: 774009"

Pilz Vietnam "PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

P/N: 774314 "

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

ID no.: 774310"

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

ID No.: 750107"

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

ID no.: 774532

(ID No 7745321033163s)"

Pilz Vietnam "Safety relay

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

ID no.: 750104"

Pilz Vietnam "PNOZ s3 24VDC 2 n/o

ID No.: 750103 (750 103)"

Pilz Vietnam "S1MN Ex 110VAC 2c/o

ID No.: 839410 (839 410)"

Pilz Vietnam "PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t

ID No.: 777602"

Pilz Vietnam "PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

ID No.: 774532"

Pilz Vietnam "PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

ID No.: 750102"

Pilz Vietnam "PNOZ s3 24VDC 2 n/o

ID No.: 750103"

Pilz Vietnam "PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

ID No.: 750104"

Pilz Vietnam "PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

ID No.: 750107"

Pilz Vietnam "PNOZ m1p base unit

ID No.: 773100"

Pilz Vietnam "PNOZ m0p base unit not expandable

ID No.: 773110"

Pilz Vietnam "E-STOP, safety gates, light barriers

Model: PNOZ s3 24VDC 2 n/o

750103"

Pilz Vietnam "E-STOP, safety gates, light barriers

Model: PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

750104"

Pilz Vietnam "PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/

750134

(PNOZ s5)"

Pilz Vietnam "Time monitoring

Model: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

750105

(PNOZ s7)"

Pilz Vietnam "PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

750135

(PNOZ s7.1)"

Pilz Vietnam "Contact expansions

Model: PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

750107

(PNOZ s7.2)"

Pilz Vietnam "Contact expansions

Model: PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o 1 n/c cascade

750167"

Pilz Vietnam "Contact expansions

Model: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

750177"

Pilz Vietnam "PSEN op4H-s-30-045/1

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms.Hà: 0931 222 685

Zalo : 0931 222 685

Email : hoanganhphuong010@gmail.com

Email : hoanganhphuongvietnam@gmail.com

Website: https://kythuattudonghoahoa.blogspot.com/

Công Ty TNHH Hoàng Anh Phương

Văn phòng: số 15, đường E, khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cảm ơn Anh Chị đã quan tâm.

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Mitsubishi, beckhoff, omron, SMC, Festo, takex, panasonic, ABB, CKD, parker, koyo, Norgren, keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, wago, Schneider, Biến tần, màn hình, servo, driver, mô đun, thắng từ, xy lanh, van điện từ, cảm biến, camera, ...

Góc quảng cáo

Quảng cáo liên quan | Xem tất cả



Góc quảng cáo



Website đăng tin quảng cáo, mua bán, rao vặt hiệu quả hoàn toàn miễn phí, hàng ngàn lượt xem mỗi ngày.